Welkom

leefbaarheid in Stellendam

Eén van de taken van de Dorpsraad is de gemeente advies geven over bestemmingsplannen, inrichting en beheer van openbare ruimte en veiligheid. Een ander taak is de afstand tussen de bewoners en de gemeente verkleinen. De gemeente Goeree Overflakkee wil bewoners graag actief betrekken bij het verbeteren van de leefbaarheid in de eigen omgeving.

Kwaliteit

Belangrijke punten waar wij extra aandacht aan willen besteden is informatie en communicatie tussen de dorpsraad en de inwoners van Stellendam.

subsidies voor de gemeenschap

De Dorpsraad geeft subsidie aan verenigingen en groepen die initiatieven ontplooien die ten goede komen aan onze inwoners. De Dorpsraad neemt ook zelf het initiatief voor projecten.

Een leefbaar Stellendam – daar gáán we voor!

Tij, Sellendam – Foto: Niels Kolff Creations